Дигитални архив издања САНУ - ДАИС је заједнички дигитални репозиторијум Српске академије наука и уметности (САНУ) и института чији је оснивач САНУ

ДАИС омогућава отворени приступ издањима САНУ и института САНУ, као и научним радовима сарадника запослених у институтима САНУ.

Софтверска платформа репозиторијума прилагођена је савременим стандардима који се примењују у дисеминацији научних публикација и компатибилна је са међународном инфраструктуром у овој области.

Екстерна апликација Аутори, пројекти, публикације (APP) омогућава преглед и претраживање података о ауторима и пројектима, пренос метаподатака у друге системе, интеграцију са сервисом Altmetric и приказ података о цитираности у индексним базама података Dimensions, Scopus и Web of Science.

Упутство за кориснике.