Digitalni arhiv izdanja SANU - DAIS je zajednički digitalni repozitorijum Srpske akademija nauka i umetnosti (SANU) i instituta čiji je osnivač SANU.

DAIS omogućava otvoreni pristup izdanjima SANU i instituta SANU, kao i naučnim radovima saradnika zaposlenih u institutima SANU.

Softverska platforma repozitorijuma prilagođena je savremenim standardima koji se primenjuju u diseminaciji naučnih publikacija i kompatibilna je sa međunarodnom infrastrukturom u ovoj oblasti.

Eksterna aplikacija Autori, projekti, publikacije (APP) omogućava pregled i pretraživanje podataka o autorima i projektima, prenos metapodataka u druge sisteme, integraciju sa servisom Altmetric i prikaz podataka o citiranosti u indeksnim bazama podataka Dimensions, Scopus i Web of Science.

Uputstvo za korisnike.